Onderwerp: Bezoek-historie

Project TISBO : eindrapport advies alternatieven
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rob Eveleens

 

Samenvatting

De opdracht aan de werkgroep was om, na de inventariserende fase, in de keuzefase vanuit 5 verschillende invalshoeken verschillende alternatieven te formuleren. Per invalshoek moet het beste alternatief worden geformuleerd voor een technisch informatiesysteem beheer en onderhoud kunstwerken. De invalshoeken vormen visies op de wijze waarop de functionaliteit kan worden gerealiseerd. De keuze voor maatwerk of pakketten is er een die niet door de werkgroep wordt gemaakt. De werkgroep heeft, gegeven een invalshoek, een bruikbaar systeem geadviseerd. Het resultaat is vastgelegd.

 

Annotatie

[63] p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van werkgroep Technisch Informatie Systeem Beheer en Onderhoud Kunstwerken (TISBO)
Definitief
Versie 1.0
Documentnummer: PBOK.TIS-4-95521

Naar boven