Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapportage Werkgroep 4 NMP4 : wokken op waterstof : transitie naar een emissiearme energievoorziening : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

NMP4-werkgroep

 

Samenvatting

Studie naar het terugdringen van milieuverontreinigende stoffen. Om de mogelijkheden en gevolgen van oplossingsrichtingen te kunnen verkennen zijn de milieukwaliteitsbeelden uit de Agendanotitie NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan 4) vertaald naar emissieniveaus in 2030.

 

Annotatie

85 p.
ill.
Omslagtitel: NMP4 : Nationaal Milieubeleidsplan 4 : om de kwaliteit van het leven. - Werkgroepleden o.a. J.F.M. Besseling (Ministerie VenW, RWS, AVV) en B.B. Thorborg (Ministerie VenW)

Naar boven