Onderwerp: Bezoek-historie

Amfibieën in uiterwaarden: een voorbereidende literatuurstudie
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Raymond C.M. Creemers

 

Samenvatting

Deze literatuurstudie geeft een overzicht van de huidige kennis en hiaten in de kennis over amfibieën in uiterwaarden zowel in Nederland als in het buitenland. De rol van amfibieën in de voedselketen wordt besproken. Daarnaast wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op het voorkomen van amfibieën in uiterwaarden en de toekomstperspectieven voor amfibieën.

 

Annotatie

132 p.
fig.
Met samenvatting in het engels. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). -In samenwerking met de Stichting Ark en Katholieke Universiteit Nijmegen, werkgroep dierecologie

Naar boven