Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapportage Werkgroep 3 NMP4 : lekkere landbouw, prettig platteland en swingende stad : het tot stand brengen van een hoogwaardige leefomgeving en een duurzame landbouw in harmonie met natuur en biodiversiteit : NMP-4 deelproject 'Hoogwaardige leefomgeving'
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep 3 NMP-4 deelproject 'Hoogwaardige leefomgeving'

 

Samenvatting

De centrale vraagstelling van de NMP4-deelprojectgroep "hoogwaardige leefomgeving" is het in kaart brengen van (effectieve en) innovatieve oplossingsrichtingen voor de maatschappelijke beleidsopgave zoals verwoord in de agenda voor het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan 4): 'Het tot stand brengen van een hoogwaardige leefomgeving en een duurzame landbouw in harmonie met natuur en biodiversiteit'. Aan de hand van drie deelgebieden worden hardnekkige milieuproblemen geanalyseerd. Deze deelgebieden zijn een duurzame landbouw, de stedelijke omgeving en het landelijk gebied. In de stedelijke omgeving wordt o.a. ingegaan op verkeersintensiteit, geluidshinder, luchtverontreiniging en ruimtebeslag.

 

Annotatie

41 p.
ill.
Omslagtitel: NMP4 : Nationaal Milieubeleidsplan 4 : om de kwaliteit van leven. - Werkgroepleden o.a. Tobias Dander (Ministerie VenW, DGP) en Jeanette Veurman (Ministerie VenW, RWS, AVV)

Naar boven