Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvullende analyses RvR: overige onderwerpen
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling] (RWS, RIZA); [Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland (RWS, ON)]; [eindred. M. Werner]; WL Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In het kader van het project Ruimte voor Rijntakken, waarin diverse maatregelen onderzocht worden die een vergroting van de afvoercapaciteit van rivierwater van de Bovenrivieren mogelijk moeten maken, wordt in dit rapport aandacht geschonken aan een aantal 'losse' RvR-onderwerpen, t.w.: de invloed van de benedenstroomse randvoorwaarde op de Waal op het maatregelenpakket, de resultaten van een controle van de screeningsresultaten, een gevoeligheidsanalyse van de mediane waterstand en ruwheden van vegetatie.

 

Annotatie

72 p. in verschillende pagineringen
fig., tab.
Onderzoeksrapport in het kader van het project Ruimte voor Rijntakken (RvR)
RVR-rapport 99.14
Met ref.

Naar boven