Onderwerp: Bezoek-historie

Ervaringen opgedaan bij werken waarbij enkelvoudige stalen damwand is toegepast
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Damwandcommissie [voorz. H.J.C. Oud].

 

Samenvatting

Aan de hand van een inventarisatie van uitgevoerde werken door diverse bouwdirecties blijkt dat per bouwdirectie een duidelijke voorkeur bestaat voor een bepaalde damwandtype. De Rijksgebouwendienst, de Dienst Gemeentewerken Rotterdam en Openbare Werken Amsterdam hebben, gezien de positieve ervaringen in het verleden, een duidelijke voorkeur voor het Larssen-profiel. Het voordeel van dit profiel is dat het meestal zonder problemen meerdere keren gebruikt kan worden. Rijkswaterstaat past overwegend het Belval-profiel toe. De Nederlandse Spoorwegen passen Z-profielen toe (Belval of Hoesch) in verband met de geringere doorbuiging ten oopzichte van U-profielen (Larssen). Uit de inventarisatie komt duidelijk naar voren dat het uit het slot lopen van de damwandplanken nogal eens voorkomt.

 

Annotatie

graf., tab.
Dl. 1. Tekst. + Bijlagen. 21 p., Dl. 2. Tekst. 7 p. + Graf., tab.

Naar boven