Onderwerp: Bezoek-historie

Amertak : toetsing waterkeringen langs de Amer en de Amertak
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.F. Vonk; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw, Afdeling Advies

 

Samenvatting

Vanaf het Wilhelminakanaal naar de Amer wordt een kanaaltak gegraven,waardoor de bochtige Donge wordt afgesneden. In opdracht van de directie Noord-Brabant is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde bekeken, wat de hoogte van de kruin van de kanaaldijken en de dijken langs de monding van het kanaal op de Amer moet zijn. Dit is berekend met behulp van het programma "dijkring". Voor dijken langs het kanaal bleek dat de kruin van de dijk gelijk moest zijn aan het maatgevende hoog water vermeerderd met een waakhoogte van 0,50 m; bij de monding van het kanaal dient een waakhoogte van 1,05 resp. 1,65 m te worden aangehouden. In het tweede deel van dit rapport is berekend wat de minimale veiligheidszones zijn en welke ruimtebeslag bij deze zones hoort. In het derde deel wordt aangegeven hoe de klei op het buitentalud aangebracht moet worden, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de klei in den droge wordt verwerkt.

 

Annotatie

12 p.
ill. ; 30 cm. - Rapport nr. WBA-N-91.046 In opdracht van Directie Noord-Brabant, Hoofdafdeling Nieuwe Werken, Afdeling Ontwerp II
(TXD)

Naar boven