Onderwerp: Bezoek-historie

Deelstudie landschap : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Afdeling Inrichting en Herstel (Planvorming); J.W.C. Bruggenkamp...[et al.]

 

Samenvatting

In het kader van het project Ruimte voor Rijntakken worden diverse maatregelen onderzocht ter vergroting van de afvoercapaciteit van rivierwater van de Bovenrivieren. Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een studie die is uitgevoerd om te kunnen bepalen wat de landschappelijke effecten zijn van rivierverruimende maatregelen en tevens alternatieven te toetsen en te beoordelen vanuit landschappelijk perspectief aan de hand van de te bepalen verandering van landschappelijke kwaliteit. Daarnaast worden er landschappelijke ontwerphandreikingen gegeven voor het ontwikkelen van alternatieven.

 

Annotatie

179 p.
ill.
Kaartenbijlage
Onderzoeksrapport in het kader van het project Ruimte voor Rijntakken (RvR)
RVR-rapport 99.10
Met lit. opg.

Naar boven