Onderwerp: Bezoek-historie

Krachten op puntdeuren : prototypemeting naar drukken en stroombeelden rondom puntdeuren tijdens openen en sluiten : verslag meting
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Waterloopkundig Laboratorium (WL); H.W.R. Perdijk; in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bruggen].

 

Samenvatting

Het versnellen van de handeling deurbeweging in een schutcyclus kan niet zonder meer plaatsvinden. Gelet moet worden op de belasting op deur en bewegingswerk. Een prototypemeting naar het krachtenspel op een bewegende puntdeur van de Volkeraksluizen wordt besproken. De meting omvatte het drukverloop langs de deur, het stroombeeld rondom de deur en de deursnelheid tijdens openen en sluiten onder verschillende situaties.

 

Annotatie

[57] p.
fig., tab., foto's.
R2169 / Q349
(Bouwspeurwerk constructies en water (BSW-CW) ; C48)
Onderzoek in het kader van TOW-C (Toegepast Onderzoek Waterstaat - kunstwerken)
Met lit.opg.

Naar boven