Onderwerp: Bezoek-historie

Communicatie
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Raad voor Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Door technologische ontwikkelingen in de telecommunicatiesector verdwijnt hoe langer hoe meer de directe koppeling tussen dienst en infrastructuur en is informatieoverdracht niet langer aan specifieke infrastructuur (telefoondraad, kabel, zender) verbonden. De afzonderlijke netwerken voor telecommunicatie, datacommunicatie en televisie raken meer en meer vervlochten. Er treed met andere woorden convergentie op. Vragen die daarbij gesteld en in deze publicatie beantwoord worden zijn de volgende: welke invloed heeft convergentie op de behartiging van publieke belangen? Draagt convergentie bij aan het realiseren van een effectief functionerende communicatiemarkt? Welke rol dient het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te spelen om negatieve uitwassen te voorkomen en de positieve ontwikkelingen te bevorderen? De Raad voor verkeer schetst vervolgens een beeld van de toekomst en eindigt met een aantal aanbevelingen. Een aanbeveling is om de verouderde telecommunicatiewet en ook de mediawet binnen 2 jaar te vervangen door een techniekonafhankelijke en plaatsonafhankelijke communicatiewet.

 

Annotatie

Met lit.opg.
Advies aan de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Naar boven