Onderwerp: Bezoek-historie

Decentralisatie stadsgewestelijk spoorvervoer : verkenning van de mogelijkheden
Publicatiedatum:11-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.G. van den Heuvel; Railned

 

Samenvatting

Verkent de mogelijkheid om op vrij korte termijn over te gaan tot decentralisatie van een of enkele complete stadsgewestelijke netten van treindiensten. Aanleiding hiervoor is de politieke en bestuurlijke wens om een duidelijke eerste stap te zetten ter effectuering van het in de beleidsnota "De derde eeuw spoor" en het regeerakkoord aangegeven streven om voor 2008 het stadsgewestelijke spoorvervoer te decentraliseren.

 

Annotatie

20 p.
krt.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer, Directie Mobiliteitsmarkt (DGP/M)

Naar boven