Onderwerp: Bezoek-historie

Alternatief filtermateriaal : rapport
Publicatiedatum:01-09-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Laboratorium voor Grondmechanica, Afdeling Waterbouwkundige Constructies

 

Samenvatting

Onderzoek is gedaan naar de toepasbaarheid van staalslakken, mijnsteen en Silex (restmateriaal van mergel) als alternatief filtermateriaal voor dijken. Er is onderzocht aan welke eisen de onderlaag van een steenzetting moet voldoen. M.b.v. een model is berekend hoe de korrelverdeling van een aan verwering onderhevig materiaal er na een aantal jaren zal uitzien. Er worden aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek naar o.m. verkitting.

 

Annotatie

86 p.
bijl., graf., fig., tab.
Omslagtitel: Alternatieve materialen als filterlaag. - Project uitgevoerd o.l.v. H. den Adel. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD). Met lit.opg. - Rapportnr. CO-272550/18. - Projectnr. S81.024-17

Naar boven