Onderwerp: Bezoek-historie

Akoestisch ruimtebeslag van het primaire wegennet in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV (Dwars Heederik en Verhey); D. Rooks, S. Akkerman

 

Samenvatting

In deze studie is nagegaan welk acoustisch ruimtebeslag het toekomstig hoofdwegennet (2010) met zich mee brengt. Tevens is een vergelijking gemaakt met de situatie in 1986. Voor beide situaties zijn de 30, 40 en 50 dB (A) belangrijke vergelijkingsbasis is de oppervlakte van gebieden binnen de 30, 40 en 50 dB (A) contouren c.q. de oppervlakten tussen wegassen en contourlijnen. Deze oppervlakten zijn berekend voor alle gebieden binnen de wegassen in 1986 en 2010. Omdat er wijzigingen optreden in een aantal wegtracé's en er nieuwe wegverbindingen worden aangelegd zijn alleen de oppervlakten vergelijkbaar binnen de (samengestelde) gebieden welke niet veranderen. Voor deze 60 gebieden zijn de wijzigingen in het acoustisch ruimtebeslag nagegaan.

 

Annotatie

24 p.
ill. ; 30 cm.
Met bijl. MI-OW-88-59. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat (RWS)], Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Naar boven