Onderwerp: Bezoek-historie

Integraal visstandbeheer binnenwateren
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

8, [7] p.
Verslag workshop voor afstemming onderzoeksprogramma's in de Nederlandse binnenwateren, 11 september 1997, Utrecht
Deelnemers namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA): J. Backx, S. van de Kamer, N. Geilen

Naar boven