Onderwerp: Bezoek-historie

Slim wegdek : ritsen met elektronische gidsen
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD) Afdeling NIE

 

Samenvatting

Een slim wegdek denkt mee met de weggebruiker en helpt deze zich veilig en comfortabel in het verkeer te verplaatsen. In 2030 moet het verplaatsingsproces volledig geautomatiseerd zijn. Rijkswaterstaat wil met de pilot een impuls geven aan de ontwikkeling, samen met de markt, van innovatieve en intelligente wegdeksystemen en wegkantsystemen. Als eerste stap wil men een slim wegdek uitwerken als oplossing van een hedendaags verkeersprobleem het niet tijdig "ritsen". Belangstellende bedrijven en consortia worden in de gelegenheid gesteld om een (nog niet geautomatiseerd) systeem hiervoor te ontwerpen. Fasering, planning, het programma van eisen en criteria, checklist en de voorwaarden voor deelname van bedrijven aan het pilotproject worden uiteengezet.

 

Annotatie

24 p.
ill.
Pilotproject van Wegdek van de toekomst, thema van innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst

Naar boven