Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op rivierkundige aspecten van het project "Ruimte voor Rijntakken"
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Ruimte voor Rijntakken voorziet in het samenstellen van een pakket van rivierverruimende maatregelen in het Bovenrivierengebied teneinde een grotere afvoer van rivierwater te realiseren zonder evt. verdere dijkverhogingen. In het kader daarvan en ten behoeve van de noodzakelijke communicatie en kennis hierover geeft deze toelichting een nadere uitleg over rivierkundige en hydraulische begrippen, en dan speciaal gericht op de situatie in de betreffende rivieren de Bovenrijn, Nederrijn, IJssel en Waal.

 

Annotatie

12 p.
fig., tab.

Naar boven