Onderwerp: Bezoek-historie

BPN 2000 : beheerplan natte infrastructuur Noord-Brabant
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal RIjkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB), hoofdafdeling Waterbeheersing en Instandhouding Infrastructuur

 

Samenvatting

Het Beheerplan Natte Infrastructuur (BPN) geeft inzicht in het beleid en de uitvoering van het waterbeheer, vervoer over water bij de directie Noord-Brabant. Het BPN is een uitwerking op operationeel niveau van vastgesteld landelijk beleid. Dit beleid wordt via het BPN naar regionale maatregelen vertaald. De maatregelen, die bijdragen aan het bereiken en instandhouden van vastgestelde doelen worden gepland en uitgevoerd. Het BPN levert tevens de gegevens voor het opstellen van de jaarlijkse begrotingsbijdrage.

 

Annotatie

130 p.
ill.
Omslagtitel: Brabantse kanalen : BPN 2000

Naar boven