Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit talud van de drempel en aanstortingen bij een weigerende schuif : nota modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [opgest. door J.L.M. Konter]

 

Annotatie

7 [42] p.
graf., ill., tab.
M1451
In opdracht van Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
Met lit.opg.

Naar boven