Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Roompot-noord : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)].; [samengest. door G. Hartsuiker

 

Samenvatting

Een drietal bouwfasen, wwarbij de stabiliteit van de negatieve overlap het meest kritiek is, is in het getijmodel van de Oosterschelde onderzocht. Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek bij bouwfase "Roompot-noord". Bij het onderzoek zijn o.a. in een aantal raaien stroomsnelheden en -richtingen gemeten. Aan de hand daarvan kunnen bijv. debieten door de sluitgaten en debietverdelingen voor de as van de stormvloedkering worden bepaald.

 

Annotatie

9 [67] p.
ill.
M1889 deel III
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Hoofdafdeling Waterloopkunde

Naar boven