Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Roompot-midden : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)].; [samengest. door G. Hartsuiker

 

Samenvatting

In het getijmodel van de Oosterschelde is een drietal bouwfasen, waarbij de stabiliteit van de negatieve overlap het meest kritiek is, onderzocht. Bij het onderzoek zijn o.a. in een aantal raaien stroomsnelheden en -richtingen gemeten. Aan de hand daarvan kunnen bijv. debieten door de sluitgaten en debietverdelingen voor de as van de stormvloedkering worden bepaald.

 

Annotatie

9 [87] p.
ill.
M1889 deel II
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Hoofdafdeling Waterloopkunde

Naar boven