Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Hammen-zuid : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)].; [samengest. door G. Hartsuiker

 

Samenvatting

In het getijmodel van de Oosterschelde is een drietal bouwfasen onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op bouwfasen waarbij de stabiliteit van de negatieve overlap van de fundatiematten het meest kritiek is. De vordering van de verschillende bouwfronten is vastgesteld aan de hand van planning PL-600. Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek bij bouwfase "Hammen-zuid". Bij het onderzoek zijn o.a. in een aantal raaien stroomsnelheden en -richtingen gemeten. De opzet van de metingen bij deze bouwfase was zodanig dat vooral in de Hammen de stroomomstandigheden uitgebreid zijn vastgelegd. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen bijv. debieten door de sluitgaten en debietverdelingen voor de as van de stormvloedkering worden bepaald.

 

Annotatie

9 [57] p.
ill.
M1889 deel I
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Hoofdafdeling Waterloopkunde

Naar boven