Onderwerp: Bezoek-historie

'Zeven brieven aan minister Netelenbos' : over de sociale en culturele betekenis van mobiliteit
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Peter Heerema; AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer

 

Samenvatting

Dit rapport is een tussenprodukt van het verkennende project 'Sociaal Culturele Betekenis van Mobiliteit' van de directie Innovatie& Omgeving. Het project heeft tot doel om te bekijken of het mobiliteitsbeleid voldoende aansluit bij sociaal culturele ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien is de vraag of het V&W-beleid meer kan bijdragen aan de sociale doelstellingen van het kabinet, bijvoorbeeld die inzake de integratie en maatschappelijke participatie van bevolkingsgroepen. Dit thema is in briefvorm weergegeven.

 

Annotatie

34 p.
Ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Personenvervoer (DGP) en Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV);. - Projectleider P.Th.A.M. Kalfs

Naar boven