Onderwerp: Bezoek-historie

Schutsluis Schiedam : verslag onderwaterbeton oktober 1976
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)]; [A. Bekker

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de werkwijze en ervaringen bij het storten van beton onder water. Om geen grondwater aan de omgeving te onttrekken kon geen bemaling worden toegepast en is besloten damwandkuipen te heien met als bodemafsluiting het onderwaterbeton. De kuipen bestonden uit een gesloten damwandscherm van palen en planken van het type Peine.

 

Annotatie

7 p.
ill., fig., foto's

Naar boven