Onderwerp: Bezoek-historie

Mobiel telefoneren vanuit de auto
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Trendbox

 

Samenvatting

Onderzoek naar de gedragsverandering ten aanzien van mobiel telefoneren vanuit de auto. Dit vervolgonderzoek probeert antwoord te geven op de volgende vragen: - In hoeverre heeft de voorlichtingscampagne effect gehad op het belgedrag vanuit de auto en is er wellicht sprake van een vertraagde reactie; - In welke mate is het aantal mobiele bellers onder automobilisten de laatste acht maanden toegenomen; - In welke mate is het aantal carkits onder automobilisten de laatste acht maanden toegenomen.

 

Annotatie

36 p.
Ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding W.P. Vlakveld. - Project 10.0161

Naar boven