Onderwerp: Bezoek-historie

Interimadvies aan de minister van Verkeer en Waterstaat & de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de wijziging Geluidszones Vierbanenstelsel Schiphol
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS)

 

Samenvatting

Gaat in op het voornemen van de minister om te komen tot een wijziging van de geluidszones voor het vierbanenstelsel. Behandeld worden de uitgangspunten voor advies en de onderzoeksresultaten.

 

Annotatie

33 p.
tab.

Naar boven