Onderwerp: Bezoek-historie

Planstudie recreatiesluis Larsertocht
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS); [J.IJsselstijn]

 

Samenvatting

In het kader van de ontwikkeling van de recreatievaart op de wateren in zuidelijk Flevoland is een schutsluis gewenst in de Larsertocht, daar waar zich thans de scheiding bevindt tussen het hoge en lage polderpeil. In deze notitie zijn de benodigde randvoorwaarden voor deze sluis verzameld en aangevuld met een capaciteitsstudie.

 

Annotatie

10 p.
tab.
Met losse bijlagen
Notitie nr. SB-JIJ-87006

Naar boven