Onderwerp: Bezoek-historie

DVM : verkeerskundige richtlijnen autosnelweginstrumentatie
Publicatiedatum:23-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Grontmij; Callas Management Consultants; Peek Traffic

 

Samenvatting

Autosnelweginstrumentatie heeft tot doel de verkeersstromen te beheersen, onderhoud te vereenvoudigen en statistische gegevens betreffende het verkeer te kunnen verzamelen. De functies kunnen worden verdeeld in beheersen en monitoring. Beide functies van autosnelwegsignalering komen in deze richtlijnen aan de orde. Ingegaan wordt op de projectering: het toepassen van het voor brede toepassing ontworpen standaardproduct van verkeerssignalering op een specifieke autosnelweg of tunnel. Aangegeven wordt welke stappen men doorloopt bij de projectering van een autosnelweg en onderdelen daarvan, te weten: een invoegstrook, een uitvoegstrook, een weefvak, een samenvoeging, een splitsing, en een beweegbare brug en welke informatie daarbij nodig is. Bij projectering van tunnels komen aspecten aan de orde als: signaalgevers, verkeerslichten, hoogtedetectie, slagbomen, tegenverkeer, en SDS. Projectering en technische randvoorwaarden van monitoring worden besproken, met en zonder verkeerssignalering.

 

Annotatie

62 p.
ill.
Publicatie nr. DVM98.22040210.11
Geactualiseerde versie van Handboek motorway traffic management (1996)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, AVV
Projectbegeleiding P.J.W.N. Slats

Naar boven