Onderwerp: Bezoek-historie

Afsluiting Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Annotatie

5 dl.
ill.
Rapportnr. M822
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Dl. I: Rapport vooronderzoek. - 1963
Dl. II: Ontwerp model. - 1966
Dl. III: IJking model : verslag modelonderzoek. - 1968
Dl. IV: Tracé-onderzoek : verslag modelonderzoek. - 1969
Dl. V: Vormgeving en uitvoering van de damvakken op de platen : verslag modelonderzoek. - 1970

Naar boven