Onderwerp: Bezoek-historie

Stormbestendigheid silex 90 - 300
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[G.J. Schiereck; Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige afdeling

 

Samenvatting

In de mergelgroeven van Zuid-Limburg komen lagen voor die vnl. uit kiezel en kalksteen bestaan. Door een breker worden de stenen groter dan 300 mm uit deze lagen gebroken; daarna vindt uitzeving plaats over een zeef met een maaswijdte van 90 mm. Het materiaal dat overblijft wordt dan Silex 90-300 genoemd. Doel van deze nota is na te gaan in hoeverre dit materiaal stroomresistent is en bruikbaar is als bestortingsmateriaal t.b.v. bodembescherming in getijwateren.

 

Annotatie

[17] p.
ill., graf.
Rapport (DDWT) W-76.020

Naar boven