Onderwerp: Bezoek-historie

Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied : deelrapport 8 : reproductiefuncties
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); B. Beyer, E.J. Blaakman

 

Samenvatting

Naast een relatief eenvoudige vorm van interpolatie is onderzocht of gebruik gemaakt kan worden van een meer geavanceerde vorm van interpolatie, nl. reprofuncties. Een reprofunctie is een algemene wiskundige beschrijving van het gedrag van een fysische grootheid uitéén der modellen WAQUA of HISWA als functie van de statistische randvoorwaarden. Deze algemene beschrijving bevat één of meer onbekende parameters, die geschat moet(en) worden op basis van de uitgevoerde modelberekeningen. Is dit gebeurd, dan kan voor iedere willekeurige combinatie van de statistische randvoorwaarden de waarde van de fysische grootheid bepaald worden. Er zijn reprofuncties opgesteld voor de fysische grootheden waterstand, significante golfhoogte, piekperiode en gemiddelde golfrichting. De piekperiode wordt omgerekend uit de gemiddelde golfperiode.

 

Annotatie

72 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 99.045)
Met lit. opg.
Met samenvatting
ISBN 9036952697

Naar boven