Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkerende caissondam Oosterschelde : WL 8-45 : randvoorwaarden bij een tweetal eindfasen van de vernauwde brievenbusoplossing : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); Werkgroep 8 vormgeving en konstruktie sluitgaten

 

Samenvatting

Ten behoeve van het ontgrondingsonderzoek in het detailmodel van de Oosterschelde zijn in het getijmodel randvoorwaarden gemeten voor een tweetal mogelijke eindfasen van de vernauwde brievenbusoplossing. De randvoorwaarden betreffen stroomsnelheden en waterstanden in de omgeving van de sluitgaten. Uit de gemeten waterstanden kunnen de vervallen over de sluitgaten worden bepaald en uit de snelheidsverdelingen de debieten. M.b.v. deze gegevens kunnen dan het effectief doorstroomprofiel en de afvoercoëfficiënt worden bepaald.

 

Annotatie

[37] p.
ill., fig., graf.
M1000
Code: W8-N-76.016-WL

Naar boven