Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : evaluatienota plaatsen pijler bedrijf.
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Dosbouw]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)]

 

Samenvatting

Bij de start van de werkzaamheden in de sluitgaten bleek reeds snel de grote waarde van een voldoende lange beproevings- en inwerkperiode. Immers, reeds in een vroeg stadium werden probleemgebieden duidelijk en kwamen voor de bedrijfsvoering essentiele gegevens beschikbaar. Hierdoor werd vroegtijding inzicht verkregen in de te volgen opschoon- en plaatsingsstrategie, de te hanteren keuringseisen en de mogelijke inspectiemethoden.

 

Annotatie

49 p.
ill., tekeningen
Rapport nr. 24 KWAP-N-84201
Algemene nota

Naar boven