Onderwerp: Bezoek-historie

Inzet hoogwerkkranen : t.b.v. voorspanwerkzaamheden caissongedeelte van de pijlers
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dosbouw

 

Samenvatting

In het concept-rapport "hulpkonstrukties t.b.v. de voorspankabels in het caissongedeelte van de pijlers" (april 1979) is een bruikbaarheidstabel opgenomen voor toepassing hulpconstructies voor de spanwerkzaamheden van de verschillende kabels in het caisson. Uit gesprekken n.a.v. dit rapport is de wens naar voren gekomen het aantal hoogwerkers tot het minimum te beperken en eerder geplande werkzaamheden met hoogwerkers zoveel als mogelijk te vervangen door gebruik te maken van steigers. In dit rapport wordt getracht het totaal aantal benodigde hoogwerkers voor spanfasen 3 t/m 5 nader te onderbouwen.

 

Annotatie

17 p.
schema's
Rapport nr. R/KB-1465
[In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)]

Naar boven