Onderwerp: Bezoek-historie

Beheersaspecten van de stormvloedkeringscaissondam in de mond van de Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1975

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)/Deltadienst (RWS, DD).

 

Samenvatting

Het beheer van de stormvloedkeringscaissondam moet in de eerste plaats zijn gericht op beveiliging van het achterliggende gebied tegen stormvloeden. Enkele met name te noemen gebieden zijn: de waterhuishouding van de Oosterschelde - kwalitatief en kwantitatief -, de daarop plaats hebbende lozingen en afwateringen; de recreatie en min of meer als resultante van deze en andere afwegingen het milieu.

 

Annotatie

14 p.
Bijlage niet aanwezig (zoek)

Naar boven