Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : pijleroplossing : de keuze van de bouwplaats voor de prefabricage van putten en pijlers
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), afdeling Waterbouwkundige Werken West].

 

Samenvatting

Behandelt de motivering voor de keuze van de bouwplaats voor de prefabricage van putten en pijlers t.b.v. de stormvloedkering in de Oosterschelde. In principe kan deze bouwplaats overal in het westelijk deel van het Oosterschelde-gebied gesitueerd worden. Gezien het feit dat t.b.v. het (afgewezen) plan voor een stormvloedkering bestaande uit caissons reeds bouwputten aangelegd zijn, rijst de vraag of deze bouwputten geheel of gedeeltelijk ook als bouwplaats voor de putten en pijlers gebruikt kunnen worden, of dat toch aan een andere bouwplaats de voorkeur moet worden gegeven.

 

Annotatie

22 p.
ill., bijl.
Rapport nr. WWW-76.002a

Naar boven