Onderwerp: Bezoek-historie

Tracéwet
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.A.J. Gierveld

 

Samenvatting

Bevat een beschrijving van de Tracewet in hoofdlijnen. Met ingang van 15 oktober 2000 is een ingrijpende herziening van de wet in werking getreden (de wet van 6 september 2000). Geeft een overzicht van de Tracewetprocedure en gaat kort in op het overgangsrecht. De bijlagen bevatten de tekst van de Tracewet, zoals deze luidt m.i.v. 15 oktober 2000, het relevante overgangsrecht en de wijziging van de onteigeningswet.

 

Annotatie

40 p.
(Publicatiereeks van de Centrale Directie Juridische Zaken)
ISBN 9076776067

Naar boven