Onderwerp: Bezoek-historie

Overschrijdingsfrequenties van hoge laagwaterstanden te Delfzijl en Nieuwe Statenzijl.
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Groningen] (RWS, GR), Meet- en Adviesdienst; samengest. door L.D. Boom, J. Hartman, J. Steenhuis

 

Annotatie

11 p.
bijl.

Naar boven