Onderwerp: Bezoek-historie

Drempel in het Schanskerdiep.
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Groningen] (RWS, GR), Meet- en Adviesdienst; Opgemaakt door J. Hartman

 

Samenvatting

Verkennende studie naar de drempel in het Schanskerdiep (ook Buiten Aa genoemd). Bij de vraagstelling stond het belang van de uitwatering bij Nieuwe Statenzijl centraal. Naast de normale hoeveelheden moesten ook de extra doorspoeldebieten van de omliggende kanalen geloosd kunnen worden. Bekeken wordt of de verhoogde lozingen een verdere verhoging van de drempel hebben voorkomen.

 

Annotatie

4 p.
krt.
Notitie 81-4

Naar boven