Onderwerp: Bezoek-historie

Bepaling van weerstand en dwarskracht van doorlaatcaissons voor de Oosterschelde afsluiting
Publicatiedatum:01-01-1975

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP); [rapportage: R. Kokkeel]

 

Samenvatting

Verslag van modelproeven uitgevoerd met enige mogelijke varianten van Oosterschelde doorlaatcassons. Doel van de proeven was inzicht te verkrijgen in de invloed van bepaalde vormparameters op de benodigde sleepkracht in vlak water. Bovendien zijn voor enige gevallen dwarskrachten ten gevolge van kleine invalshoeken gemeten, teneinde een indruk te krijgen van de dwarsstabiliteit van de caissons.

 

Annotatie

31 p.
ill.
Rapport nr. 1320-1-BT
In opdracht van Waterloopkundig Laboratorium Delft t.b.v. Studiecommissie Oosterschelde (STUCOS)

Naar boven