Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : eindverslag van de werkgroep "Fundering op putten"
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep "Fundering op putten"

 

Samenvatting

Geeft aan de hand van conclusies een samenvatting van de bevindingen van de werkgroep "Fundering op putten" ten behoeve van de afsluiting van de Oosterschelde. In de verschillende hoofdstukken worden de verschillende aspecten nader toegelicht.

 

Annotatie

33 p. in verschillende pagineringen
ill.
Voorlopig verslag
In de Werkgroep 'Fundering op putten" zaten medewerkers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven