Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : ontwerp hefschip, cutteraparatuur en kuipen werkgoep "Hefschip
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS); voorz. ir. J.C. Slagter

 

Annotatie

99 p.
bijl., ill., tekeningen
De werkgroep bestond uit: J.C. Slagter, E.P. Hudig, Tj. Boon, C.J. van Rossen, E. Ypey, D. Kranenburg ; Rijkswaterstaat, J.J. Woortman ; Bureau voor Scheepsbouw, C. van Leeuwen, J.P. Serie, A. Veldstra, A. Sandberg ; Studie Commissie Oosterschelde, A. Wevers ; Waterloopkundig Laboratorium

Naar boven