Onderwerp: Bezoek-historie

Programma van eisen instrumentatie Philipsdamsluizen
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS), Waterloopkundig Laboratorium, Delft (WL)

 

Samenvatting

In de loop van 1976 hebben enige oriënterende gesprekken plaatsgevonden om na te gaan welke soort metingen plaats kunnen (of moeten) vinden rond de Philipsdamsluizen voor operationeel bedrijf. Het hiernavolgend overzicht geeft een resume en een verdere uitwerking van deze discussie zoals globaal besproken op 9-12-1976 en aan de hand van concept programma van eisen (d.d. 27-1-'77) op 3 februari 1977 besproken te Delft tussen RWS en WLD. Achtereenvolgens komen aan de orde: Schutcyclus in diverse omstandigheden; waterstandmetingen en waterstandverschilmetingen; dichtheidsmetingen; debietmetingen; en aanbevelingen voor verdere uitwerking.

 

Annotatie

17 p.
ill., krt.
R1220

Naar boven