Onderwerp: Bezoek-historie

Bepaling van een variabele g-factor aan de hand van twee adiabaten
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Bouwspeurwerk (RWS, BSW); J.J.M. Schillings

 

Samenvatting

Geeft een theroriebeschrijving van de bepaling van een variabele g-factor aan de hand van het adiabatische temperatuurverloop van twee dezelfde betonmengsels, met als enig verschil een andere starttemperatuur van de verhardingsreactie. Deze g-factor wordt gebruikt bij numerieke berekeningen aan verhardende betonconstructies, en beschrijft de wijze waarop de chemische reactie van het verhardend beton verloopt als functie van de temperatuur van de hoeveelheid cement dat reeds gereageerd heeft.

 

Annotatie

12 p.
(BSW-rapport ; 90-07)
Met lit.opg.

Naar boven