Onderwerp: Bezoek-historie

Amsterdam-Rijnkanaal : passeermanoeuvres : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [J. Koster]

 

Samenvatting

Onderzoek naar de veiligheid van verschillende passeermanoeuvres in een kanaal van globaal 100 m breed en waterdiepten van 5 en 6 m. Deze kanaalafmetingen zijn direct afgestemd op de mogelijkheden van het Amsterdam-Rijnkanaal benoorden de Lek. Een verruiming van het bestaande kanaal tot de bovengenoemde afmetingen is binnen betrekkelijk korte tijd te verwezenlijken; een verdergaande verbreding zou echter veel meer tijd en aanzienlijk hogere uitgaven vergen.

 

Annotatie

15 p.
ill
(Duwvaart in kanalen ; deel XII)
M782
Eindverslag studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : bijlage III passeermanoeuvres
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

Naar boven