Onderwerp: Bezoek-historie

Aantasting van het kanaal : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL).; [J. Koster, N. Struiksma, W. Robakiewicz]

 

Samenvatting

Het onderzoek heeft betrekking op de waterbeweging rondom de schepen in een kanaal in verband met de schade die hierdoor kan worden aangericht aan bodem, taluds of boordvoorzieningen.

 

Annotatie

10 p.
ill.
(Duwvaart in kanalen ; deel X)
M782
Eindverslag studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : bijlage IV bijzondere onderzoekingen
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

Naar boven