Onderwerp: Bezoek-historie

Dwarsprofiel : verslag modelonderzoek [= Verslag modelonderzoek dwarsprofiel (eerste deel)]
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [J.K. in 't Veld]

 

Samenvatting

Betreft het eerste gedeelte van het onderzoek naar de afmetingen van de dwarsdoorsnede van een kanaal waarin duwvaart voorkomt. Tijdens de hier behandelde proevenseries zijn alleen grootheden gemeten die de evenwichtstoestand karakteriseren, en wel de evenwichtsroerhoek en de evenwichtsdrifthoek. De resultaten zijn zodanig bewerkt dat een onderlinge vergelijking van de onderzochte dwarsprofielen mogelijk is.

 

Annotatie

14 p.
(Duwvaart in kanalen ; deel II)
M782
Eindverslag studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : bijlage II dwarsprofiel en duweenheid
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

Naar boven