Onderwerp: Bezoek-historie

Duwvaart in kanalen : modelonderzoek naar de evenwichtsstanden van een duwkonvooi in een kanaal.
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Laboratorium voor Scheepsbouwkunde, Technische Hogeschool (TH) Delft.

 

Samenvatting

Verslag van een eenvoudige serie proeven waaruit een beeld wordt verkregen naar de schaalinvloeden die zouden kunnen ontstaan bij het manoeuvreren in kanalen met duwkonvooien. De proeven zijn zowel uitgevoerd op schaal als in werkelijkheid op het Amsterdam-Rijnkanaal.

 

Annotatie

11 p.
ill.
Rapport nr. 247
Opdracht nr. 0-0262 en 0-0363
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
Eindverslag studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : bijlage I schaaleffecten

Naar boven