Onderwerp: Bezoek-historie

DPG II : 1 april nota : presentatie voorkeursvarianten
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[PAC-deelprojectgroep II]

 

Samenvatting

Deze nota is het verslag van de eerste fase van de PAC-studie m.b.t. de bekkendijken, verricht door deelprojectgroep II. Het doel van deze eerste fase was het kiezen van een of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase omvatte voor DPG II: het uitvoeren van een vooronderzoek m.b.t. de geologische opbouw van het IJsselmeergebied en het vaststellen van het eventueel aanvullend grondonderzoek; het globaal ontwerpen van basisvarianten van de bekkendijken; het uitvoeren van globale kwelberekeningen; het onderzoeken van de noodzaak tot aanpassingswerken in de omliggende gebieden; het uitvoeren van globale kostenramingen. De werkzaamheden ten aanziek van bovenstaande aspecten hebben geleid tot enkele voorkeursvarianten voor de bekkendijken. Geeft een samenvatting van de werkzaamheden.

 

Annotatie

131 p.
ill.,tab.
Losbladige uitg.

Naar boven