Onderwerp: Bezoek-historie

Doorstroomopening brug Oostermeent : ontwerp
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De dorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke ontgrondingen optreden. Ter bepaling van de maatgevende omstandigheden dient naast de definitieve toestand (Markerwaard gereed) ook de tijdelijke toestand te worden beschouwd, waarbij alleen de dijk Enkhuizen-Lelystad gereed is.

 

Annotatie

12, [7] p.
bijl., graf., krt., tab.

Naar boven