Onderwerp: Bezoek-historie

Discussiepunten aanvangsplan
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door L. Tigelaar, H.J. Snel en J. Nip

 

Samenvatting

Tijdens de ontwikkeling van het aanvangsplan zijn een aantal ideeën naar voren gekomen die hierbij worden behandeld. Ze hebben o.a. betrekking op de mogelijkheid van een Tweede Nationale Luchthaven, de verstedelijking in de Markerwaard en de inrichting van e randmeren.

 

Annotatie

13 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-341 Abw/Abb)

Naar boven